Centrum leczenia
Tarczycy
Nasi specjaliści
Beata Wojtczak
dr hab n. med. specjalista chirurgii ogólnej, endokrynolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku. Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej uzyskała w 2008 roku, a w 2012 roku – tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych za prace naukowe dotyczące schorzeń tarczycy.
Jej zainteresowania zawodowe od samego początku koncentrują się na
kompleksowym leczeniu schorzeń tarczycy i przytarczyc. W 2011 roku jako pierwsza na Dolnym Śląsku wprowadziła zastosowanie neuromonitoringu w operacjach tarczycy, a w 2018 roku została laureatką prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody Złoty Skalpel 2018 za wdrażanie i propagowanie techniki neuromonitoringu w Polsce.
Jest pracownikiem naukowym Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i
Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu pełni rolę koordynatora zespołu ds. leczenia schorzeń tarczycy. Specjalizuje się w operacjach tarczycy (wola guzkowego, raka tarczycy, choroby Graves-Basedowa, wola nawrotowego) z zastosowaniem neuromonitoringu.

Tomasz Sędziak
dr n. med. specjalista chirurg, onkolog

Tomasz Sędziak ukończył studia na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1996 roku. Pierwszy stopień specjalizacji w chirurgii ogólnej zdobył 3 lata później, czyli w 1999 roku. W kolejnych latach ukończył jeszcze dwie specjalizacje – kolejny raz z chirurgii ogólnej (w nowym trybie) w 2005 roku oraz z chirurgii onkologicznej w 2007 roku. Specjalista ukończył także studia podyplomowe na swojej Alma Mater, a w 2014 roku zdobył tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych w specjalności chirurgia onkologiczna. Tomasz Sędziak uczestniczył w wielu różnego rodzaju kursach zawodowych organizowanych w Polsce oraz we Włoszech. Były to między innymi: praktyczne szkolenie z zabiegów Echolaserem na tarczycy i wątrobie prowadzone przez prof. Papiniego oraz dr Bizzari w Rzymie oraz praktyczne szkolenie z zabiegów Echolaserem na wątrobie prowadzone przez prof. Di Costanzo w ośrodku referencyjnym w Neapolu, gdzie wykonuje się do 250 zabiegów na wątrobie z wykorzystaniem Echolasera. Warto zaznaczyć także, że dr Sędziak brał także udział w szkoleniu ,,Transperineal Laser Ablation for Percutaneous Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Practical training with live treatments”, które poprowadził dr Patelli w Bergamo. Ciągły rozwój umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technik leczenia znacząco wpłynęły na ścieżkę zawodową dr Sędziaka. Pracował jako orzecznik oraz biegły sądowy dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny pracy we Wrocławiu, spełniał się także jako starszy asystent Chirurgii Wielonarządowej, a obecnie zajmuje stanowisko starszego asystenta Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Jest członkiem zespołu dr Marka Bębenka.

Paweł Domosławski
dr hab. med. chirurg ogólny

Jest specjalistą chirurgii ogólnej. Przez całe lata swojej działalności chirurgicznej związany z I Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. W 1995r uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej Jego rozprawa doktorska (1995) jak i późniejsza praca habilitacyjna (2014) dotyczyły choroby Gravesa- Basedowa- leczenia nadczynności tarczycy. Jest lekarzem o bardzo dużym, ponad 30- letnim doświadczeniu zawodowym, które uzyskał pracując w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. Doświadczenie swoje również zdobywał na stażach zagranicznych w oddziałach chirurgicznych Herlev Hospital w Kopenhadze oraz w Worcester University Hospital, Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Dr hab. med. Paweł Domosławski przeprowadza pełny zakres zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej (operacje schorzeń jamy brzusznej, przewodu pokarmowego, leczenia przepuklin, żylaków). Szczególne jego zainteresowania dotyczą chirurgii endokrynologicznej. Udziela konsultacji i leczy operacyjnie choroby tarczycy, przytarczyc i nadnerczy najnowocześniejszymi metodami operacyjnymi, które systematycznie latami wprowadzał do praktyki chirurgicznej. Zabiegi dotyczące leczenia chorób tarczycy, a w szczególności leczenia raka tarczycy, przeprowadza wg. aktualnych rekomendacji, również z użyciem neuromonitoringu, czyli urządzenia do śródoperacyjnego wykrywania przebiegu nerwu krtaniowego wstecznego, odpowiedzialnego za prawidłową mowę. Pod względem doświadczenia i ilości zabiegów operacyjnych przeprowadzonych na gruczole tarczowym, należy do czołowych chirurgów endokrynologicznych w Polsce. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

specialist
Wiesław Tupikowski
chirurg ogólny, specjalista chirurg onkolog
specialist
Leszek Wojciechowski
dr n. med. onkolog, chirurg
Maria Badowska
opiekun pacjenta

Kontakt:

e-mail: tarczyca@emc-sa.pl

tel: +48 882 365 077

Specjaliści wykonujący zabiegi w Piasecznie

specialist
Lek. Piotr Góralski
Tarczyca
specialist
Lek. Magdalena Kochman
Tarczyca
specialist
Lek. Piotr Piwowarski
Tarczyca, Wątroba
specialist
Lek. Aleksander Brunets
Tarczyca, Wątroba